Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia drobne w "Rzeczpospolitej":

  • ukazują się codziennie od poniedziałku do piątku
  • mają zasięg ogólnopolski 
  • ukazują się stronach stronach białych oznaczonych literą C.

Rodzaje ogłoszeń drobnych:

  • ogłoszenia drobne tekstowe
  • ogłoszenia drobne graficzne (szpaltowe)
  • ogłoszenia drobne specjalne (filigrany)

 

Ogłoszenie drobne tekstowe może zawierać maksymalnie 15 linii, linia maksymalnie 30 znaków.

Ogłoszenia drobne – ogólnopolskie, zlecone od poniedziałku do piątku do godziny 10.00, publikowane w dniu następnym.

Ogłoszenia drobne - ogólnopolskie zlecone w piątek do godziny 13.00 publikowane są w poniedziałek.

Klient może zrezygnować z zamówionego ogłoszenia drobnego na 1 dzień roboczy przed jego wydrukowaniem do godz. 10.00

Zobacz przykłady:

ogłoszenie drobne tekstowe »

ogłoszenie drobne graficzne (szpaltowe) »

ogłoszenie drobne specjalne (filigran) »